A&OW > Onderzoeksprojecten

Onderzoeksprojecten

Onderzoekszwaartepunten:

 
Onderzoeker:
Jaar: -
Titel project bevat:
Geomorfologische processen, bodemdegradatie en bodemconservatie
SOILCARE Webpagina project
Dynamiek van trage organische koolstof pools in locaties met depositie van sediment Webpagina project
The impact of humans on water pathways, soil formation and soil functioning Webpagina project
Interaction of Sediment fluxes and carbon dynamics in tropical river systems Webpagina project
Origin, dynamics and relation of sediment and dissolved loads in disturbed mountain catchments in the South Ecuadorian Andes
Mechanical and Hydrological Influences of Multipurpose Trees, Shrubs and Grasses to Stabilize Riverbanks, Landslides and Gullies in Southwest Ethiopia
Inventarisatie van ernstige schade door grondverschuivingen, oorzaken en remediŽrende maatregelen in zuidelijk Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams Brabant
The effect of soil and water conservation treatments on rainfall-runoff response in the Northern Ethiopian Highlands
Water and sediment budgets of lake Tana for optimisation of land management and water allocation
Bepalen van de invloed van Holocene landgebruiksveranderingen en klimaatsveranderingen op overstromingsvlakte-afzettingen op een continentale schaal
GIS-based gully erosion mapping and modelling using multispectral spatial and non-spatial data in India (Chambal Valley, Morena District, M.P.)
Enhancing indigenous knowledge on conservation agriculture for poverty alleviation and sustainable livelihood in the Usambara Mountains, Lushoto, Tanzania
Transport van opgeloste organische stof van de bodem naar het oppervlaktewater: identificatie en modellering van transportwegen en -processen
Begroting van de effecten van bodem- en waterconserveringsmaatregelen op afvoer, bodemverlies en sedimentexport op verschillende tijds- en ruimtelijke schalen
Improving water resource planning at the scale of micro-dam catchments in Tigray, Northern Ethiopia: learning from success and failure (WAREP)
IGCP 567 - Aardbevingsarcheologie: Archeoseismologie in de Alpien-Himalaya seismische zone Webpagina project
Begroting en modellering van menselijke impact en schaaleffecten op sedimentexport uit Europese Stroomgebieden
The effect of soil conservation and farming practices on runoff and erosion on arenic acrisols and rhodis ferrasols of south Eastern Tanzania
The sustainable use of soil resources of the Gilgel Gibe watershed (Ethiopia)
DESIRE: Bestrijding van verwoestijning en herstel van land - een globale aanpak voor locale oplossingen - Webpagina project
Atmosferische en eolische processen Webpagina project
top
Samenleving en milieu
Transitie naar voedsel burgerschap Webpagina project
DieGem: Diversiteit en Gemeenschapsvorming Webpagina project
Spatial analysis of impacts of tourism development in developing countries: a case study in the surroundings of Kibale National Park (western Uganda)
Analyse van stedelijke groei in ontwikkelingslanden in functie van beschikbare overlevingsstrategieŽn: een gevalsstudie in Kampala (Oeganda)
Transport van opgeloste organische stof van de bodem naar het oppervlaktewater: identificatie en modellering van transportwegen en -processen
Development of GIS-procedures for environmental modelling
top
Terrestrische ecosystemen en milieuveranderingen
Dynamiek van trage organische koolstof pools in locaties met depositie van sediment Webpagina project
The impact of humans on water pathways, soil formation and soil functioning Webpagina project
De rol van wolken in het klimaat van Groenland
Spatial analysis of impacts of tourism development in developing countries: a case study in the surroundings of Kibale National Park (western Uganda)
Inventarisatie van ernstige schade door grondverschuivingen, oorzaken en remediŽrende maatregelen in zuidelijk Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams Brabant
The effect of soil and water conservation treatments on rainfall-runoff response in the Northern Ethiopian Highlands
Water and sediment budgets of lake Tana for optimisation of land management and water allocation
GIS-based gully erosion mapping and modelling using multispectral spatial and non-spatial data in India (Chambal Valley, Morena District, M.P.)
Enhancing indigenous knowledge on conservation agriculture for poverty alleviation and sustainable livelihood in the Usambara Mountains, Lushoto, Tanzania
Antropogene en natuurlijke landschapdynamiek in grote riviersystemen (APLADYN)
Detection and Spatial Analysis of Recent Landuse Changes in Southwest Ethiopia
Pollen limitation and reproductive success of plants in the urban environment
Improving water resource planning at the scale of micro-dam catchments in Tigray, Northern Ethiopia: learning from success and failure (WAREP)
Begroting en modellering van menselijke impact en schaaleffecten op sedimentexport uit Europese Stroomgebieden
The effect of soil conservation and farming practices on runoff and erosion on arenic acrisols and rhodis ferrasols of south Eastern Tanzania
The sustainable use of soil resources of the Gilgel Gibe watershed (Ethiopia)
Dťtection, suivi et analyse de líťrosion ŗ Kinshasa par tťlťdťtection satellitaire
DESIRE: Bestrijding van verwoestijning en herstel van land - een globale aanpak voor locale oplossingen - Webpagina project
Radiocarbon Palaeolithic Europe Database ,
European Late Pleistocene Isotopic stages 2 & 3: their ecology and cultural adaptations
Webpagina project
top
Regionale Klimaatsstudies
AEROCLOUD : Hoe beÔnvloedt aerosolen en wolken het klimaat in Oost Antarctica? Webpagina project
De rol van stedelijke vegetatie als instrument voor een klimaat- bestendig stedelijk design
De rol van wolken in het klimaat van Groenland
From atmospheric circulation to electrons: an integrated approach for optimization and control of large-scale wind farms
De impact van bosbeheer en veranderingen in landgebruik op het klimaat in Europa
De interactie tussen klimaat en de Afrikaanse grote meren: een studie met een regionaal klimaatmodel
Modelleren van atmosfeersamenstelling en klimaat in BelgiŽ Webpagina project
Gevoeligheid van een Oost Afrikaans riftmeer voor veranderingen (EAGLES) Webpagina project
Het voordeel van meteorologische modelering op hoge resolutie voor stedelijke en regionale luchtkwaliteitssimulaties
Het effect van grote schalige windmolenparken op de regionale klimatologie
De bijdrage van verstedelijking, klimaat en mitigatie strategiŽn tot de stedelijke meteorologie: een case studie voor Melbourne (AustraliŽ) en Toulouse (Frankrijk)
Een schatting van de toekomstige opbrengst van wind energie, gebaseerd op het neerschalen van het nabije oppervlakte windklimaat van BelgiŽ
Zorgen bossen voor een koeler klimaat?
De impact van ontbossing in tropisch Afrika op het regionaal klimaat
Het modelleren van de klimatologische impact en luchtkwaliteit ter ondersteuning van het beleid (CLIMAQs) Webpagina project
Ontwikkeling van innovatieve technieken voor het downscalen van neerslagprojecties voor BelgiŽ op basis van de regionale klimaatscenario's Webpagina project
HYDRANT: De atmosferische tak van de hydrologische cyclus in Antarctica Webpagina project
top
Prehistorische Archeologie
IGCP 567 - Aardbevingsarcheologie: Archeoseismologie in de Alpien-Himalaya seismische zone Webpagina project
Radiocarbon Palaeolithic Europe Database ,
European Late Pleistocene Isotopic stages 2 & 3: their ecology and cultural adaptations
Webpagina project
The Belgian Middle Egypt Prehistoric Project and its contribution to Egyptian Prehistory: publication of the field reports
Mesolithic occupational history of sandy landscapes
top
Sociale en Stadsgeografie
Het vastgoed/financieel complex (REFCOM) Webpagina project
Sociale Innovaties voor Duurzaamheidstransities. Naar een institutionele benadering op basis van een vergelijkende case study van voedingssystemen in Cuba en Vlaanderen
Planning with and for the urban poor in Ghana
Niet-heteronormatieve heteroseksualiteiten: onderzoek naar de aard van de geseksualiseerde productie van ruimte
Impact of Rural Land-ownership and its reform on the social welfare of villagers in contemporary China
Analyse van stedelijke groei in ontwikkelingslanden in functie van beschikbare overlevingsstrategieŽn: een gevalsstudie in Kampala (Oeganda)
Geografie van de landbouw in BelgiŽ en de Europese Gemeenschap
top
Economische geografie, regionale ontwikkeling en ruimtelijk beleid
De socio-economische gevolgen van grondverschuivingen en lokale strategieŽn om daar mee om te gaan in de omgeving van de Elgon en Rwenzori gebergtes in Uganda
Het vastgoed/financieel complex (REFCOM) Webpagina project
De rol van netwerkorganisatie in de ontwikkeling van regionaal toerisme
Sociale Innovaties voor Duurzaamheidstransities. Naar een institutionele benadering op basis van een vergelijkende case study van voedingssystemen in Cuba en Vlaanderen
Competetie en samenwerking in grensoverschreidende metropolitane gebieden: transport en strategische planning in Luxemburg en Brussel
top
Toerisme en recreatie
De rol van netwerkorganisatie in de ontwikkeling van regionaal toerisme
Socio-cultural Equilibrium between Urbanization and Heritage Conservation: A Sustainable Tourism Approach
Grensoverschrijdende identiteit en Ďborderscapesí als een hefboom voor regionale ontwikkeling van grensregioís door toerisme
Spatial analysis of impacts of tourism development in developing countries: a case study in the surroundings of Kibale National Park (western Uganda)
top
Geodynamica en GeofluÔda
Evaluatie van de Onder Carboon carbonaten als geothermisch reservoir in het Bekken van de Kempen in het noorden van Belgie, en analogen hiervan
Sedimentatie en vervorming in een laterale schuifvervormingscontext. De Onder-PaleozoÔsche Plougastelformatie: de sleutel tot een beter begrip van de Variscische geodynamica in het Centraal-Armoricaans domein, Bretagne, Frankrijk
IGCP 567 - Aardbevingsarcheologie: Archeoseismologie in de Alpien-Himalaya seismische zone Webpagina project
De geodynamica van leisteengordels
Aardbevingen en oude beschavingen
top
Toegepaste Geologie en Mineralogie
Archaeological Science, Glass, Roman, Hellenistic, Isotopes, Sand, Flux Webpagina project
top
Biogeologie
Identificatie van paleogene hyperthermalen en hun invloed op de marine biosfeer
top
Bos, Natuur en Landschap
top
Bodem- en Waterbeheer (niet actief)
top
Bio-economie (niet actief)
top
Bodemvruchtbaarheid
Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe Webpagina project
SOILCARE Webpagina project
Ontwikkeling van een nieuwe δ18Op technologie voor het meten van P mineralizatie in de rhizosfeer
Innovatieve methodes om mechanismes te detecteren van verhoogde tolerantie van rijst aan laag fosforgehalte in de bodem
Ontwikkeling van veerkrachtige rijst-productiesystemen in sub-Sahara Afrika door een geÔntegreerde benadering dat variŽteit-testen (van wortelsystemen) en Ďfarm managementí technieken combineert om droogte en lage P-beschikbaarheid te bufferen
Gelaagde dubbelhydroxiden (LDH's) voor de recyclage van P uit afvalstromen
Milieukundig en economisch verantwoord fosforgebruik
CONNEcting knowledge, scales and actors; An integrated framework for adaptive organic resource management, targeting soil aggradation and agroecosystemsí resilience in SSA (CONNESSA)
The impact of humans on water pathways, soil formation and soil functioning Webpagina project
The role of colloids on the bioavailability of phosphate to plants in highly weathered soils
Milieukundig en economisch verantwoord fosforgebruik in de Vlaamse landbouw
Gelaagde Dubbelhydroxiden als slow release fosfaatmeststof
Lange termijn koolstofsequestratie in bodems met historische input van houtskool
Nutrient requirements of cassava under different management systems in South-Kivu, D.R. Congo
Het effect van langdurig frequente organische bemesting op de duurzame C-N dynamiek in de bodem
Invloed van redoxcycli op fosfaatspeciatie in sterk verweerde bodems
GeÔntegreerde bodemvruchtbaarheidsbeheer voor maÔs gebaseerde landbouwsystemen in de Gitega provincie, Burundi: het begrijpen en inzicht verwerven in de efficiŽntie van het landbouwgebruik van minerale en organische input
De beschikbaarheid van opgeloste organische fosfor voor algen in oppervlaktewater
Een mechanistische analyse van fosforfluxen in P fixerende bodems, gemeten met de DGT technique (Diffusive gradients in thin films)
De rol van fosforefficiŽnte, "dual-purpose" sojavariŽteiten in het tegengaan van de dalende bodemvruchtbaarheid op kleinschalige boerderijen in Kenya
Observatie en modellering van de ruimtelijke variabiliteit van fluxen in het bodem-plant systeem
Transformation of agronomic research and delivery services for smallholder farmers in maize-based systems of Sub-Saharan Africa with a focus on Ethiopia, Nigeria and Tanzania (TAMASA)
Forty springs, forty nations, finding common ground for sustainable development in the South Ethiopian Rift Valley - IUC with Arba Minch University
African Cassava Agronomy Initiative (Taking Agronomy to Scale in Cassava-based Systems in Sub-Saharan Africa) (ACAI)
CIALCA-II: Improving agriculture-based livelihoods in Central Africa through sustainably increased system productivity to enhance income, nutrition security, and the environment
top
Bodemfysische en hydrologische processen
Sustainable and multi-user management of water resources in La Palca basin in the Andes of Bolivia, under growing demand for water and changing climate
De InterUniversitaire Samenwerking met Universidad de Cuenca is een project gesponsord door de VLIR om een meer dynamische onderzoeks/onderwijs instelling tot stand te brengen
Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe Webpagina project
Changing paradigms for irrigation development in the Andes; case-study for Bolivia
Spatially distributed recharge in groundwater models: bridging the gap between the soil profile and the catchment scale
Effect van urbane groenelementen op de stedelijke hydrologische cyclus: parametrisatie en modellering
Geautomatiseerde detectie en karakterisering van bodem- en watersystemen met behulp van recente teledetectiemethoden
The impact of humans on water pathways, soil formation and soil functioning Webpagina project
Mechanistic modelling of root water uptake in saline soils
Impact op het oppervlaktewater en de aquatische biodiversiteit in Cajamarca (Peru) door de open put-mijnbouw
Impact op het oppervlaktewater en de aquatische biodiversiteit in Cajamarca (Peru) door de open put-mijnbouw
Interaction of Sediment fluxes and carbon dynamics in tropical river systems Webpagina project
Ontwikkeling van een proeftechniek omgeving ter ondersteuning van onderzoeksactiviteiten
Mechanical and Hydrological Influences of Multipurpose Trees, Shrubs and Grasses to Stabilize Riverbanks, Landslides and Gullies in Southwest Ethiopia
Opmaak van een technisch-wetenschappelijk toepassingskader voor bufferzones langs oppervlaktewaterlichamen
Transport van opgelost organisch fosfor van landbouwbodem naar oppervlaktewater
Transport van opgeloste organische stof van de bodem naar het oppervlaktewater: identificatie en modellering van transportwegen en -processen
Ontwikkeling van de bodemcomponent voor een model-gebaseerd adviessysteem voor 'just-on-time' N bemesting in de vollegrondsgroenteteelt
Hydrologische connectiviteit veroorzaakt door ruimtelijke variaties in infiltratie
Integraal water kwaliteitsbeheer in het Paute rivier bekken, Ecuador
Observatie en modellering van de ruimtelijke variabiliteit van fluxen in het bodem-plant systeem
IUC programma met Universidad de Cuenca, Ecuador, verbetering van de levenskwaliteit in Zuidelijke Andes van Ecuador
top
Milieu Microbiologie
Ecology and molecular biology of bacterial adaptation to pesticides
Genetische aanpassing van bacteriŽle katabole afbraakwegen voor pesticide biodegradatie: rol van historische contingentie
Micropolluent biodegradatie in de aanwezigheid van coincidentele assimileerbare organische koolstof en micro-organismes in een oligotrofe zoetwateromgeving
Metabolische karakterisatie van de MELiSSA afval compartement C1 Webpagina project
Identification of biomarkers for effective monitoring of the functional stability of microbial communities performing anaerobic digestion in anaerobic membrane bioreactors
Wisselwerking van nutriŽntenstress en stress door metaalvervuiling bij de groei van algen
Beheer van microbiŽle gemeenschappen in engineered en natuurlijke omgevinge Webpagina project
Karakterisering van bodem organische stof zwembaden bij bodemsanering met afvalstoffen
De opname en toxiciteit van spoormetalen bij gemengde verontreiniging in water en bodem: rationalisatie van de interacties op basis van de biobeschikbaarheid
Transport en microbiŽle afbraak van pesticiden in wetlands Webpagina project
Invasie van pesticidedegraderende bacteriŽn in zandfilters voor drinkwaterproductie
Ruimtelijke verdeling en de samenstelling van organisch materiaal in de bodem: het koppelen van biogeochemische stabiliteit met de bodemstructuur
Biobeschikbaarheid in de risico analyse van gecontamineerde bodems integreren: Het testen van ecotoxiciteit en biobeschikbaarheid Webpagina project
Genetische karakterisatie van 2,6-dichlorobenzamide(BAM)-degradatie in BAM-degraderende bacteriŽn
Identificatie en karakterisatie van genfuncties betrokken bij synergetische interacties in een pesticidedegraderend multispecies bacterieel consortium
Cultivatie onafhankelijke analyse van het mobiloom van gepollueerde ecosystemen: een nieuwe benadering in de zoektocht naar nieuwe biokatalysatoren Webpagina project
De rol van ijzer mineralogie van de aquifer in de biotische reductieve dechlorinering van TCE in TCE gecontamineerde aquifers Webpagina project
Gedrag van pesticiden in natte overzones: reactief transport en invloed van seizoensgebonden veranderingen in het milieu Webpagina project
Invloed van de omgeving en de microbiŽle ecologie op het competitief gedrag van 2,6-dichloorbenzamide (BAM) degraderende bacteriŽn in biofilms bij de behandeling van vervuild grondwater Webpagina project
De rol van fosforefficiŽnte, "dual-purpose" sojavariŽteiten in het tegengaan van de dalende bodemvruchtbaarheid op kleinschalige boerderijen in Kenya
De rol van de oorsprong en structuur van opgeloste organische stof op de biobeschikbaarheid van spoormetalen voor groene algen
BACSIN: BacteriŽle abiotische stress en overleving verbeteringsnetwerk: identificatie van stress respons factoren in een organische pollutant-degrading sphingomonas strain. Webpagina project
top
Watermanagement in regengevoede en geÔrrigeerde systemen
Sustainable and multi-user management of water resources in La Palca basin in the Andes of Bolivia, under growing demand for water and changing climate
Changing paradigms for irrigation development in the Andes; case-study for Bolivia
De InterUniversitaire Samenwerking met Universidad de Cuenca is een project gesponsord door de VLIR om een meer dynamische onderzoeks/onderwijs instelling tot stand te brengen
Changing paradigms for irrigation development in the Andes; case-study for Bolivia
Impact op het oppervlaktewater en de aquatische biodiversiteit in Cajamarca (Peru) door de open put-mijnbouw
Impact op het oppervlaktewater en de aquatische biodiversiteit in Cajamarca (Peru) door de open put-mijnbouw
De impact van ijzer-opgeloste organische stof kolloiden op het lot en de biobeschikbaarheid van spoormetalen en fosfor in oppervlaktewaters
De vorming van autigeen sediment in rivieren
Ontwikkeling van de infrastructuur en capaciteit van de Regionale ontwikkeling centra van Universidad Agraria La Molina, Peru
Hydrologische connectiviteit veroorzaakt door ruimtelijke variaties in infiltratie
Invloed van de gewijzigde gewasrespons door klimaatverandering op het hydrologische systeem in BelgiŽ
Integraal water kwaliteitsbeheer in het Paute rivier bekken, Ecuador
top
Waterkwaliteit (niet actief)
top
Bodemgeografie en landevaluatie
People- park interactions: Livelihood strategies, Gender Dimension and the Nechisar National parks, Ethiopia Webpagina project
The effect of soil and water conservation treatments on rainfall-runoff response in the Northern Ethiopian Highlands
Water and sediment budgets of lake Tana for optimisation of land management and water allocation
Enhancing indigenous knowledge on conservation agriculture for poverty alleviation and sustainable livelihood in the Usambara Mountains, Lushoto, Tanzania
Improving water resource planning at the scale of micro-dam catchments in Tigray, Northern Ethiopia: learning from success and failure (WAREP)
The effect of soil conservation and farming practices on runoff and erosion on arenic acrisols and rhodis ferrasols of south Eastern Tanzania
top
Landschapsanalyse en Landgebruik
Opmaak van een technisch-wetenschappelijk toepassingskader voor bufferzones langs oppervlaktewaterlichamen
top
Plantenecologie en Natuurontwikkeling
Effect van urbane groenelementen op de stedelijke hydrologische cyclus: parametrisatie en modellering
Het karteren, karakteriseren en verbeteren van ecosysteemdiensten geleverd door stedelijk groen op basis van aardobservatie Webpagina project
Natuur als sjabloon voor een nieuw concept van extensieve groendaken
PotentiŽle opbrengst en energetische waarde van biomassa uit Low Input - High Diversity (LIHiD)-systemen in Vlaanderen
top
Ecologie en beheer van bossen
Bio-economisch potentieel van alternatieve bomen voor biobrandstof
top
Land- en Informatiebeheer
Geautomatiseerde detectie en karakterisering van bodem- en watersystemen met behulp van recente teledetectiemethoden
top
Policy and technology impact assessment (niet actief)
top
Food value chains (niet actief)
top
Rural livelihoods in South-America and Africa (niet actief)
Ontwikkeling van de infrastructuur en capaciteit van de Regionale ontwikkeling centra van Universidad Agraria La Molina, Peru
top
Organization, transition and environment (niet actief)
top
Land use change (niet actief)
De rol van fosforefficiŽnte, "dual-purpose" sojavariŽteiten in het tegengaan van de dalende bodemvruchtbaarheid op kleinschalige boerderijen in Kenya
top
Nutrient- en koolstoffluxen in terrestrische en aquatische systemen
AQUAHYDRO: Aquatic-terrestrial linkages in Afrotropical lakes and rivers using stable hydrogenisotopes
HIPE: Human impacts on ecosystem health and resources of Lake Edward Webpagina project
Innovatieve methodes om mechanismes te detecteren van verhoogde tolerantie van rijst aan laag fosforgehalte in de bodem
Duurzame gewasproductie in een veranderend klimaat: onderzoek naar stikstof-koolstof interacties in gewassen en bodems onder verhoogde atmosferische CO2 concentraties op verschillende schaalniveaus
Agrarische intensivering door nutriŽnten Expert Decision Support Tools: Evidence from Maize-Based systemen van Nigeria
Milieukundig en economisch verantwoord fosforgebruik
Metabolische karakterisatie van de MELiSSA afval compartement C1 Webpagina project
Reconstructing the biogeochemistry in tropical aquatic ecosystems using elemental and stable isotope tracers in freshwater bivalve shells
Reconstructie van de biogeochemie van tropische aquatische ecosystemen a an de hand van elementen- en stabiele isotopentracers in zoetwaterbivalven
Lange termijn koolstofsequestratie in bodems met historische input van houtskool
Interaction of Sediment fluxes and carbon dynamics in tropical river systems Webpagina project
Origin, dynamics and relation of sediment and dissolved loads in disturbed mountain catchments in the South Ecuadorian Andes
De impact van ijzer-opgeloste organische stof kolloiden op het lot en de biobeschikbaarheid van spoormetalen en fosfor in oppervlaktewaters
Het belang van afvoerpieken en processen in de alluviale vlakte voor het transport en de mineralisatie van organisch materiaal in grote tropische rivierbekkens
Identificatie van de opslag van koolstof op lange termijn in bodems met historische input van biochar met behulp van nieuwe technieken op basis van stabiele isotopen en spectroscopie
De vorming van autigeen sediment in rivieren
Opmaak van een technisch-wetenschappelijk toepassingskader voor bufferzones langs oppervlaktewaterlichamen
COBAFISH: Congo basin - from carbon to fishes Webpagina project
Sensitiviteit van een Oost Afrikaans riftmeer voor veranderingen (EAGLES) Webpagina project
De rol van reservoirs in de koolstofcyclus en het biogeochemisch functioneren van tropische rivieren: de Tana River, Kenia
Transport van opgelost organisch fosfor van landbouwbodem naar oppervlaktewater
TROPHECOL: Regulerende factoren van de input van terrestrisch materiaalen structuur van het voedselweb in Afrikaanse zoetwaterecosystemen
AFRIVAL: Koolstof fluxen en transformaties op stroombekken schaal in Afrikaanse rivierbekkens Webpagina project
Koolstof cycling vanuit een stroombekken perspectief: een geÔntegreerde benadering van terrestrische en aquatische links in het Tana River stroombekken (Kenia)
top
Hydrologie
top
Bio-economische ontwikkeling
Arbeidsmarktontwikkeling, vrouwenemancipatie en rurale ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika
Household Welfare and Eco-Efficiency of Smallholder Farmers: Do Agricultural Cooperatives Make a Difference? Empirical Evidence from Rural Tigray, North Ethiopia
Institutionele innovaties en duurzaamheid in de cacaoketen in San Martin Regio - Noord, Peru
Duurzaam importeren van verse groenten en fruit uit Senegal
Agrarische intensivering door nutriŽnten Expert Decision Support Tools: Evidence from Maize-Based systemen van Nigeria
De kwetsbaarheid van kleinschalige landbouwgezinnen in diverse voedselketens
Production and Commercialization of Quinoa by Smallholder Producers in the Mantaro Valley, Junin - Peru
Bio-economisch potentieel van alternatieve bomen voor biobrandstof
Sustainable Land use and Resilient Livelihoods in the Landslide prone region of Mount Elgon, Uganda
People- park interactions: Livelihood strategies, Gender Dimension and the Nechisar National parks, Ethiopia Webpagina project
Innovations in Agri-food Chains and Sustainable Development: A Case Study from Uganda
Koffie Certificatie en Duurzame Intensivering van Kleine Koffieboeren in Zuid-West EthiopiŽ
GLAMUR: Global and local food chain assessment: a multidimensional performance-based approach Webpagina project
Impact of inclusion of small-scale farmers in global food supply chains on livelihood through labor and product market
Mondiale voedselketens en ontwikkeling: rijstexport uit Benin
Beheer van microbiŽle gemeenschappen in engineered en natuurlijke omgevinge Webpagina project
Private standaarden in globale voedselketens: een analyze van de handels- en welvaartseffecten in de asperge export sector in Peru Webpagina project
Global agri-food supply chains, gender and food security in Sub-Saharan Africa
Cultivatie onafhankelijke analyse van het mobiloom van gepollueerde ecosystemen: een nieuwe benadering in de zoektocht naar nieuwe biokatalysatoren Webpagina project
Bodemvruchtbaarheid, voedselzekerheid en gender in Centraal-Afrika Webpagina project
top
Duurzame Voedseleconomie
Voedsel voor de Toekomst
Transitie naar voedsel burgerschap Webpagina project
Sustainable Urban Food Systems
H2020 SUSPLACE - Sustainable Place Shaping Webpagina project
SUFISA : Sustainable Finance for Sustainable Agriculture and Fisheries Webpagina project
Evaluatie van de impact van wereldwijde drijvende krachten voor verandering op voedselzekerheid in Europa Webpagina project
Stadslandbouw Leuven Webpagina project
GLAMUR: Global and local food chain assessment: a multidimensional performance-based approach Webpagina project
Sociale Innovaties voor Duurzaamheidstransities. Naar een institutionele benadering op basis van een vergelijkende case study van voedingssystemen in Cuba en Vlaanderen
Weak and strong sustainability: theoretical reflections, methodological discussions and applications
Transition in the European Agrifood sector: opportunity for local food networks and healthy ageing
Socioeconomic impact assessment of biodiesel production from Jatropha curcas in rural communities of Mexico and Mali Webpagina project
Optimal Management of farm-level resources in the Lake Victoria catchments: a case of upper Rwizi and Igulubi catchments, Uganda
Ecological Citizenship, Movement Building and Politicisation
top
Maatschappij-Milieu interacties
Contribution of non timber forest products to livelihoods in rural communities in Alto Amazonas Province, Loreto-Peru
Sustainable Urban Food Systems
SOILCARE Webpagina project
De socio-economische gevolgen van grondverschuivingen en lokale strategieŽn om daar mee om te gaan in de omgeving van de Elgon en Rwenzori gebergtes in Uganda
Landslide hazard and risk assessment in mount Elgon Region, Uganda
Sustainable Land use and Resilient Livelihoods in the Landslide prone region of Mount Elgon, Uganda
GLAMUR: Global and local food chain assessment: a multidimensional performance-based approach Webpagina project
De Economische Aspecten van Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Valuation and mapping of ecosystem services
top
Leer- en onderwijsprocessen binnen aardrijkskunde
Digitale excursies en geografische onderzoeksopdrachten in een online leeromgeving: nieuwe vormen van e-leren in het geografie onderwijs van de 21ste
GeoMobiel Webpagina project
Hoe (ver) kijk jij in de ruimte?
Er waait wat: fysica waait binnen in de aardrijkskundeles
top
Remote Sensing en Terrestrische Ecologie
Effect van urbane groenelementen op de stedelijke hydrologische cyclus: parametrisatie en modellering
Het karteren, karakteriseren en verbeteren van ecosysteemdiensten geleverd door stedelijk groen op basis van aardobservatie Webpagina project
top
Bodem- en waterverontreiniging: Toxicologie
The mobilization and immobilization of iron oxyhydroxide nanoparticles in soils
Gelaagde dubbelhydroxiden (LDH's) voor de recyclage van P uit afvalstromen
Milieuverontreiniging met zware metalen in Katanga (DR Congo) en gevolgen voor de gezondheid
Transport van arseen in kleibodems
Diagnosing metal bioavailability in metal mine waste contaminated soils
Vulnerability of Japanese soils for radiocaesium transfer in the food chain: a soil chemical and plant physiological approach
Aquatic Systems under multiple stress: a New Paradigm for Integrating Aquaculture and ecotoxicology Research
Inductief gekoppeld plasma massaspectrometer in combinatie met High Pressure Liquid Chromatography HPLC-ICP-MS
top
Remote sensing van het landoppervlak en data-assimilatie
Veengronden in gevaar: veranderingen in systeem dynamiek
De impact van veranderingen in vegetatie op het bodemvocht in de Dry Chaco
Schatten van 'echte' bodemvochtwaarden via microgolf observaties van de SMOS and SMAP satelliet missies
Schatting van bodemvocht op verschillende tijdschalen m.b.v. microgolf observaties van de SMOS en SMAP satelliet missies
top