A&OW > Huisstijl

A&OW en E&ES: Huisstijl

Correspondentie

Correspondentie Voor alle Word-documenten (brief , fax, nota, memo, verslag, agenda) kunt u een Word-sjabloon downloaden.

PowerPoint-posters

PowerPoint-posters Voor alle posters (bijvoorbeeld Aardse Zaken) kunt u een PowerPoint-sjabloon downloaden.

Logo's A&OW en E&ES

Logo's A&OW en E&ES U kunt het logo van het departement hier downloaden voor gebruik in een publicatie.

Logo's en zegels KU Leuven

Logo's en zegels K.U.Leuven U kunt op de webstek van de dienst communicatie het nieuwe logo en de sedes van de KU Leuven downloaden voor gebruik in een publicatie.

Logo's afdelingen

Logo's afdelingen U kan hier de logo's van de verschillende afdelingen downloaden.

Veel gebruikte logo's

Veel gebruikte logo's U kunt op volgende webstek enkele veel gebruikte logo's downloaden (momenteel IWT, FWO en VLIR).