Nieuws en periodieken

Externe links

A&OW > Geologie

Afdeling Geologie

Onze opdracht

heritage

© Geological society of America

Download or watch the Geoheritage slideshow produced by the Geological Society of America.
- Windows format download (18.9 MB exe)
- Stream Flash movie (swf) be patient, it may take a minute to load.

Onderzoekers van de Afdeling Geologie leggen zich toe op de studie van Planeet Aarde. In het bijzonder bestuderen we de geosfeer – de vaste Aarde – en de rol die processen in de geosfeer spelen in het functioneren van Aardse systemen op globale en lokale schaal. In ons onderzoek kijken we ver terug in de geologische tijd, maar steeds in het perspectief een bijdrage te leveren tot de huidige en toekomstige maatschappelijke en economische uitdagingen. Naast fundamenteel onderzoek hechten we in ons onderzoek bijzondere aandacht aan de maatschappelijke en economische aspecten van de geologie (bv. natuurlijke rijkdommen, georisico’s, drinkwater, milieuvervuiling).
Vanuit onze diverse onderzoeksdomeinen verzekeren wij een hoogstaande bachelor- en masteropleiding in de geologie, waarbij we ons toeleggen op het vormen van ‘all-round’ geologen, die kunnen terugvallen op zowel een brede natuurwetenschappelijke vorming als een doorgedreven geologische vorming.
De Afdeling Geologie vindt het bovendien haar taak de geologie voldoende zichtbaarheid te geven bij het brede publiek en actief deel te nemen aan het maatschappelijke debat.

 

Onderzoeksdomeinen

wand

 

Een dynamisch team van onderzoekers is actief binnen 3 onderzoeksgroepen (Biogeologie, Geodynamica & Geofluïda, Toegepaste Geologie & Mineralogie) en leggen zich toe op 6 thematische onderzoeksdomeinen.

 


Archeometrie & Geoarcheologie

 • maatschappij-omgevingsdynamiek
 • antieke artisanale productie van keramiek, glas, bouwmaterialen en metalen
 • tektonische en klimatologische invloed op maatschappelijke veranderingen
 • archeoseismologie

Biogeologie

 • biosfeer-geosfeerinteracties
 • paleontologie
 • stratigrafie
 • paleoklimatologie

Continentale Tektoniek

 • platentektoniek in continentale omgeving
 • gebergtevorming
 • bros-plastische reologie
 • aardbevingsgeologie

Geodynamica & Geofluďda

 • diagenese en metamorfose
 • magmatische processen
 • ertsgenese
 • koolwaterstofreservoirkarakteristieken

Hydrogeologie & Toegepaste Geologie

 • grondwatermodelleringen
 • geostatistiek
 • milieugeochemie
 • ingenieursgeologie

Toegepaste Mineralogie

 • bouwmaterialen in patrimoniumstudies
 • zeolieten
 • petrografie van cement en beton
 • klei en kleimineralogie

Eerder in het nieuws

Voor recente jobaanbiedingen kan U terecht op volgende website.

 

Aardkundige Mededelingen

 • Aardkundige Mededelingen publiceert doctoraatsonderzoek van de afdeling Geologie, en wisselt doctoraatspublicaties uit met verschillende internationale bibliotheken.

Recente publicaties

Voor een volledige publicatielijst kan U terecht op Lirias

Onderwijs

labo

Alle informatie over de opleidingen Bachelor en Master in de Geologie, alsook extra informatie voor de studenten vind je op deze website.

Seminaries in de Geologie

info
 • ...

Geologie in mensentaal

golf

Informatie en materiaal rond popularisering van geologie vind je op deze website.

 

Geologie studeren aan de KU Leuven?

studeren

Heb je vragen over wat geologie eigenlijk is, of geologie iets is voor u, en wat je later kan doen met een diploma in de geologie, dan vind je al de antwoorden op deze webpagina.

Alumni info

bvlg

B.V.L.G. is de BeroepsVereniging van Leuvense Geologen. Zij verenigt de oud-studenten geologie van de KU Leuven

Studentenvereniging

mente et malleo

GEOS is de studentenkring van de Leuvense geologen.
GEOS maakt deel uit van de facultaire studentenvereniging Scientica.

Geologie op facebook

facebook

De officiële facebook pagina is de contactplaats voor Leuvense studenten, assistenten, proffen en afgestudeerden in de geologie.

Contactgegevens

geologie_locatie

Geologie Departement Aard- & Omgevingswetenschappen

Geo-Instituut
Celestijnenlaan 200E
B-3001 Leuven-Heverlee