In de kijker

Meer lezen

Nieuws en periodieken

Externe links

A&OW > Bodem- en Waterbeheer

Afdeling Bodem- en Waterbeheer

Onderzoeksthema's binnen de afdeling Bodem-en Waterbeheer omvatten risico-analyses van zware metalen in het milieu, het in kaart brengen van bodem en landgebruik, modellering van transportprocessen van water en opgeloste stoffen (nutriënten - contaminanten) in de bodem, modelleren van systemen voor een efficiënt gebruik van water door gewassen, modelleren van trends op lange termijn in tropische bodemvruchtbaarheid en bodemchemie en modelleren van speciatie van metalen en fosfor in bodem en water.

Contactgegevens

Contactgegevens Bodem- en Waterbeheer: Kasteelpark Arenberg Afdeling Bodem- en Waterbeheer

Landbouwinstituut Hoofdgebouw, Campus Arenberg
Kasteelpark Arenberg 20
B-3001 Leuven-Heverlee

 

Contactgegevens Bodem- en Waterbeheer: GEO-Instituut Afdeling Bodem- en Waterbeheer

GEO-Instituut
Celestijnenlaan 200E
B-3001 Leuven-Heverlee

Hoe ons te bereiken?

Bereikbaarheid Bodem- en Waterbeheer: Kasteelpark Arenberg Wegbeschrijving: Landbouwinstituut Hoofdgebouw

 

Bereikbaarheid Bodem- en Waterbeheer: GEO-Instituut Wegbeschrijving: GEO-Instituut