BNL


aBNL

Opdrachtverklaring

De Afdeling Bos, Natuur en Landschap streeft naar een optimaal beheer van ecosysteemdiensten in natuurlijke en door de mens beïnvloede landschappen. Onze academische onderzoeks- en onderwijsprogramma’s richten zich op de karakterisering van biodiversiteit, structuur en functioneren van landgebruiksystemen, op een beter begrip van de gevolgen van menselijke beheerinterventies in deze systemen, en op het ontwerp van natuur-gebaseerde ingenieursoplossingen. We hebben een uitgebreide expertise inzake onderzoek, modellering en beheer van sociaal-ecologische systemen, en maken gebruik van een breed scala aan sensoren, methoden en instrumenten.

Onderzoeksgroepen

Thema's

 

Domeinen

 


Onderwijs

Wij bieden academisch onderwijs van internationaal niveau aan in het domein van de bio-ingenieurswetenschappen.

Lees meer

Newsletter

Maandelijkse nieuwsbrief van de Afdeling Bos, Natuur en Landschap

Lees meer
keyboard_arrow_up