Nieuws en periodieken

Externe links

A&OW > Bos, Natuur en Landschap

Afdeling Bos, Natuur en Landschap (BNL)

Afdeling Bos, Natuur en LandschapState-of-the-art wetenschappelijk onderzoek in relatie tot het duurzame beheer van bos, natuur en land en functioneren van natuurlijke en kunstmatige ecosystemen op verschillende schaalniveaus zijn de sleuteldoelstellingen voor onze afdeling. We onderzoeken bossen, natuur, landbouwland, stedelijk groen en hun ecosysteemdiensten hierbij gebruikmakend van allerlei technieken zoals Geografische Informatiesystemen (GIS), Besluitsondersteunende Systemen (DSS), multricriteria analyse, Levenscyclusanalyse (LCA), aardobservatie, …
De afdeling beoogt ook een betekenisvolle bijdrage te maken tot het wetenschappelijke begrip van een aantal maatschappelijke vraagstukken i.v.m. klimaatsverandering en zijn mitigatie, biodiversiteitscrisis en zijn remediëring, bio-energie, multifunctioneel bos-, natuur- en landbeheer, een meer duurzame landelijke en urbane ontwikkeling met inbegrip van ruimtelijke planning en internationale ontwikkelingssamenwerking. Veel van het onderzoek is expliciet interdisciplinair naar het model van de complexiteit van ecosystemen.
Onze belangrijkste missie is een betekenisvolle bijdrage te leveren van de wetenschap tot een meer duurzame ontwikkeling van onze wereld en in die zin willen ook de harmonie tussen mens en ‘natuur’ versterken.

Onderzoekszwaartepunten

Bosecologie en beheerBosecologie en beheer (FORECOMAN)
B. Muys
Landschapsanalyse en landgebruikLandschapsanalyse en landgebruik (LALUA)
H. Gulinck
Remote Sensing en Terrestrische EcologieRemote Sensing en Terrestrische Ecologie
B. Somers
Plantenecologie, natuurbehoud en stedelijke groen Plantenecologie, natuurbehoud en stedelijke groen (PLANA)
M. Hermy
Land- en InformatiebeheerLand- en Informatiebeheer (LandInforMan)
J. Van Orshoven

Onderwijs

Onderwijs Terreinwaarnemingen zijn een geïntegreerd deel van de opleiding.

 

Contactgegevens

Contactgegevens Bos, Natuur en Landschap Afdeling Bos, Natuur en Landschap, KU Leuven
 GEO-Instituut
 Celestijnenlaan 200E
 B-3001 Leuven-Heverlee

SADL

Divisie voor Ruimtelijke Informatieverwerking Through Prof. dr. ir. Jos Van Orshoven our division has a direct contact with SADL (Spatial Applications Division Leuven) which is an interdisciplinary R&D division of the KU Leuven.