Nieuws en periodieken

Externe links

Departement Aard- en Omgevingswetenschappen

Opdrachtverklaring

Het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (Earth and Environmental Sciences) heeft als belangrijkste missie het uitvoeren van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek m.b.t. het functioneren van geo- en ecosystemen op verschillende tijds- en ruimteschalen, inclusief mens–omgevingsinteracties, en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. De leden van het departement verzorgen kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen de domeinen bio-ingenieurswetenschappen, geografie, geologie en toerisme. Het departement wil een belangrijke rol spelen in maatschappelijke thema’s zoals milieuverontreiniging, voedselproductie, klimaatsveranderingen, bos-, groen- en natuurbeheer, bodem- en waterbeheer, exploitatie van de ondergrond, stedelijke en plattelandsproblematiek, ontwikkelingssamenwerking en toerisme.

Afdelingen

Expertisecentra, LR&D divisies en Onderzoekscentra